Tudalen gwybodaeth broffesiynol

Llyfryn Pob Plentyn Eich Beichiogrwydd a’r Enedigaeth

Dyma’r cyntaf yn y gyfres newydd o lyfrynnau Pob Plentyn i gymryd lle Naw Mis a Mwy. Dylid cynnig copi o’r fersiynau Cymraeg neu Saesneg i bob rhiant tro cyntaf yn gynnar yn ystod eu beichiogrwydd, yn ddelfrydol yn ystod yr apwyntiad archebu.

I weld fersiwn Saesneg llyfryn digidol hwn, cliciwch yma.

Cliciwch ar y ddolen hon i agor fersiwn digidol Pob Plentyn Eich Beichiogrwydd a’r Enedigaeth

Gellir archebu copïau caled o fersiynau Cymraeg a Saesneg y llyfryn hwn ar dudalen Adnoddau Gwybodaeth Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu ffoniwch 029 2010 4650 neu e-bostiwch: Health.Info@wales.nhs.uk.

 

Canllaw gweithwyr iechyd proffesiynol i ddefnyddio’r llyfryn Pob Plentyn Eich Beichiogrwydd a’r Enedigaeth

Bydd y canllaw defnyddiol hwn yn rhoi’r cefndir i chi ar ddatblygiad y llyfryn newydd Pob Plentyn Eich Beichiogrwydd a’r Enedigaeth yn ogystal â chanllawiau ar sut i’w ddefnyddio i gefnogi eich sgyrsiau gyda’r rhieni.

 

Canllawiau i weithwyr iechyd proffesiynol

Cliciwch ar y ddolen uchod i lawrlwytho neu argraffu copi i gyfeirio’n ôl ato pan fo angen.

 

Pob Plentyn – Newydd-anedig hyd at 2 oed

Dyma’r ail yn y gyfres newydd o lyfrynnau Pob Plentyn. Dylid cynnig copi o’r fersiynau Cymraeg neu Saesneg i bob rhiant tro cyntaf yn gynnar yn ystod yr ymweliad babi newydd neu’r ymweliad geni 10-14 diwrnod ar ôl yr enedigaeth.

I weld fersiwn Saesneg y llyfryn digidol hwn, cliciwch yma.

Cliciwch ar y ddolen hon i agor fersiwn digidol y llyfryn Pob Plentyn Newydd Anedig Hyd at 2 Oed

I weld fersiwn Cymraeg y llyfryn digidol hwn, cliciwch yma. Gellir archebu copïau caled o fersiynau Cymraeg a Saesneg y llyfryn hwn ar dudalen Adnoddau Gwybodaeth Iechyd, Iechyd Cyhoeddus Cymru, neu ffoniwch 029 2010 4650 neu e-bostiwch: Health.Info@wales.nhs.uk.

 

Canllawiau i Weithwyr Iechyd Proffesiynol ar ddefnyddio’r llyfryn Pob Plentyn Newydd-anedig hyd at 2 oed

Bydd y canllaw defnyddiol hwn yn rhoi’r cefndir i chi ar ddatblygiad y llyfryn newydd Pob Plentyn Newydd-anedig hyd at 2 oed yn ogystal â chanllawiau ar sut i’w ddefnyddio i gefnogi eich sgyrsiau gyda’r rhieni.

Canllawiau i weithwyr iechyd proffesiynol

Cliciwch ar y ddolen uchod i lawrlwytho neu argraffu copi i gyfeirio’n ôl ato pan fo angen.

 

Aide Memoire i gefnogi defnydd o Pob Plentyn Newydd-anedig hyd at 2 oed

Mae’r aide memoire defnyddiol hwn yn rhoi cipolwg ar y llyfr i’ch cefnogi i ymgyfarwyddo â’r cynnwys cyn eich ymweliadau â rhieni.

Aide Memoire

Lawrlwythwch neu argraffwch gopi i gyfeirio’n ôl ato pan fo angen.