Adnoddau Gwybodaeth i Rieni

Mae’r adnoddau gwybodaeth iechyd i rieni ar y dudalen hon wedi’u cynllunio i roi’r holl wybodaeth hanfodol a phwysig sydd ei hangen ar rieni i’w helpu i roi’r dechrau gorau mewn bywyd i’w plant.

Pob Plentyn Eich Beichiogrwydd a’r Enedigaeth

Dylai’r holl rieni tro cyntaf yng Nghymru gael copi caled, neu gael eu cyfeirio at y fersiwn digidol hwn o Pob Plentyn Eich Beichiogrwydd a’r Enedigaeth, yn gynnar yn ystod eu beichiogrwydd. Os ydych chi neu’ch partner yn feichiog, ac nid ydych wedi derbyn copi o’r llyfryn hwn eto ond yr hoffech gael un, gofynnwch i’ch bydwraig roi un i chi.

Mae’r llyfryn ar gael yn Gymraeg a Saesneg felly rhowch wybod i’ch bydwraig pa fersiwn fyddai orau gennych. I weld fersiwn Saesneg y llyfryn digidol hwn, cliciwch yma.

Cliciwch y ddolen hon i gael mynediad Pob Plentyn Eich Beichiogrwydd a’r Enedigaeth

 

Pob Plentyn Newydd-anedig hyd at oed

Dylai’r holl rieni sy’n blant am y tro cyntaf yng Nghymru gael copi caled, neu cael eu cyfeirio at fersiwn ddigidol o Pob Plentyn Eich Babi Newydd hyd at 2 oed, yn fuan ar ôl i eu babi gael ei enedigol. Os oeddech chi neu eich partner wedi cael babi, ac nad ychydig wedi derbyn copi o’r llyfryn hwn ond hoffech un, gofynnwch i’ch ymwelydd iechyd i’ch darparu un.

Mae’r llyfryn ar gael yn Gymraeg a Saesneg felly rhowch wybod i’ch ymwelwyr iechyd pa fersiwn fyddai orau gennych. I weld fersiwn Saesneg y llyfryn digidol hwn, cliciwch yma.

Cliciwch y ddolen hon i gael mynediad Pob Plentyn Newydd-anedig hyd at oed