Ryseitiau

Mae’r ryseitiau #bwydteulu yn fach o ran amser, cynhwysion ac arian. Mae ein ryseitiau yn gwneud defnydd o beth sydd gennyt ti yn y tŷ yn barod, ond galli di gyfnewid cynhwysion os oes angen.

Fe alli di ddefnyddio ffrwythau a llysiau ffres, wedi rhewi neu mewn tun yn y ryseitiau. Os galli di, gwna’r #bwydteulu mewn sypiau fel bod gennyt ti ddigon o fwyd i bara diwrnodau.

Rho gynnig arnyn nhw a rho wybod i ni sut aeth hi!